Ons klimaat verandert

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. We krijgen steeds meer te maken met hoge temperaturen en lange periodes van droogte, afgewisseld met extreme neerslag gebeurtenissen.

Het is van groot belang dat Nederland zich voorbereidt op en aanpast aan deze veranderingen. Dit aanpassen aan klimaatverandering heet klimaatadaptatie.

Om de openbare en private ruimten van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgezet. Het DPRA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen aan te pakken.